Browse Category: direct marketing

Direct marketing – jeho klasické a moderné formy

Čo je vlastne direct marketing? Ako hovorí samotný jeho názov – teda priamy marketing, ide o priame oslovenie potenciálneho zákazníka. To znamená, že direct marketing je adresný. Kedysi fungoval najmä formou priamych zásielok do poštových schránok, či formou SMS. V dnešnej dobe však moderní marketéri vedia, že budúcnosť direct marketingu je na webe.

Klasické formy priameho marketingu

Tieto formy priameho marketingu sú vám iste známe a možno ste sa s nimi už osobne stretli:

  • Direct mail. Už ste dostali do schránky napríklad módny katalóg, ktorý bol adresovaný priamo na vaše meno? Toto je typický príklad direct mailu, čiže priamej zásielky, ako formy direct marketingu.
  • Takisto pomerne bežné je telefonovanie potenciálnym klientom z databázy s ponukou tovarov alebo služieb. Telemarketing však medzi príjemcami nie je veľmi obľúbený. Telefón totiž často dokáže zazvoniť v tej najnevhodnejšej chvíli…
  • SMS marketing. Obdoba telemarketingu, pričom však ponuka je zasielaná formou SMS správy. Bežne takto fungujú napríklad mobilné spoločnosti.
  • Priamy predaj. Priamy predaj prebieha doslova od dverí k dverám. Môže sa teda stať, že vám pri dverách zaklope podomový obchodník. Treba však povedať, že táto forma priameho marketingu je v súčasnosti na ústupe.

Ako využívať priamy marketing v súčasnosti?

Ako už bolo spomenuté, budúcnosť priameho marketingu je na webe. Aké sú moderné formy priameho marketingu na webe?

  • Využívajte sociálne siete! Prečo využívať ako formu priameho marketingu práve sociálne siete? Odpoveď je jednoduchá! Na sociálnych sieťach je takmer každý. A okrem toho, sociálne siete zhromažďujú o svojich užívateľoch obrovské množstvo dát. Od ich záujmov a preferencií, až po údaje z ich života a demografické údaje. Neexistuje teda lepší spôsob, ako formou direct marketingu osloviť presne tých ľudí, ktorých chcete. A okrem toho, existuje tu možnosť spätnej väzby, teda zákazníci môžu svoje pozitívne skúsenosti s vami zverejniť.
  • Zasielajte videá. Modernou formou direct marketingu je klasický email marketing, ktorý však na oslovenie používa formu videa. Je to v mnohých prípadoch pre príjemcu zaujímavejšie a presvedčivejšie. Samozrejme, ani vo videu nesmie chýbať takzvaná „call to action“, teda výzva k akcii.

Akú formu priameho marketingu využijete pre svoj biznis? Klasickú alebo budete skôr kráčať z dobou a zameriate sa na sociálne siete?
Autorské právo: bloomua / 123RF Reklamní fotografie

Ako robiť legálny direct marketing?

Direct marketing (priamy marketing) je jedna  z foriem marketingovej komunikácie, pri ktorej ide o cielené oslovenie zákazníka. Vykonáva sa najmä prostredníctvom priamych poštových zásielok na adresu (nazývaných direct mail), formou telefonických hovorov, zasielaním SMS, mailovou komunikáciou, či priamym oslovením klienta v jeho domácnosti. Využívanie týchto marketingových aktivít je však často podmienené súhlasom príjemcu. Čo to znamená?

Na čo dávať pozor pri direct marketingu

Ako hovorí zákon o reklame, bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu mu nemôžete odosielať emaily. A takisto bez súhlasu príjemcu nie je možné doručovať príjemcom tlačené materiály! To znamená, že email, ktorý nie je vopred odsúhlasený a vyžiadaný, je okamžite považovaný za spam. A takisto za nevyžiadané sú považované aj reklamné materiály, vhadzované do schránky bez súhlasu majiteľa. Ak má príjemca na poštovej schránke umiestnené oznámenie, že si reklamné materiály nežiada zasielať, v zmysle zákona o reklame tak nesmie spoločnosť robiť.

Čo v prípade súhlasu so zasielaním mailov? Ako ho získať? Mnohé stránky to riešia tak, že pri registrácii si vyžadujú aj súhlas so zasielaním reklamných mailov. V registračnom formulári tento súhlas vopred označia a klient si ho pri vypĺňaní často nevšimne. Stránka tak automaticky, spolu s registráciou, získa aj súhlas na zasielanie reklamných mailov. Ďalším možným spôsobom je zaslanie emailu, v ktorom si súhlas vopred vyžiadame. Avšak mnoho príjemcov na takéto maily vôbec nereaguje. Mnohé spoločnosti zasielajú reklamné oznámenia aj bez súhlasu. Ak však narazia na príjemcu – sťažovateľa, môžu dostať mastnú pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Takéto konanie je nielenže nezákonné, ale hlavne nezmyselné. Nahnevaný a otrávený príjemca sa predsa vašim zákazníkom nikdy nestane.

Odkiaľ získať emailové adresy klientov?

Mnoho firiem funguje formou nákupu klientských databáz od tretích strán. Ak však máte mať súhlas na zasielanie reklamných správ, tým, že nakúpite emaily od tretej strany, tento súhlas nezískate. Neodporúča sa ani sťahovanie emailových adries z internetu. Na jednej strane je to bez spomínaného súhlasu príjemcov a na druhej strane oslovujete príjemcov, ktorí o vašu ponuku v podstate nemajú záujem. Zasielanie oznámení je tak neefektívne. Vždy teda získavajte databázy len z relevantných zdrojov a také, ktoré majú zmysel pre váš biznis!

Autorské právo: bloomua / 123RF Reklamní fotografie