Ako robiť legálny direct marketing?

Direct marketing (priamy marketing) je jedna  z foriem marketingovej komunikácie, pri ktorej ide o cielené oslovenie zákazníka. Vykonáva sa najmä prostredníctvom priamych poštových zásielok na adresu (nazývaných direct mail), formou telefonických hovorov, zasielaním SMS, mailovou komunikáciou, či priamym oslovením klienta v jeho domácnosti. Využívanie týchto marketingových aktivít je však často podmienené súhlasom príjemcu. Čo to znamená?

Na čo dávať pozor pri direct marketingu

Ako hovorí zákon o reklame, bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu mu nemôžete odosielať emaily. A takisto bez súhlasu príjemcu nie je možné doručovať príjemcom tlačené materiály! To znamená, že email, ktorý nie je vopred odsúhlasený a vyžiadaný, je okamžite považovaný za spam. A takisto za nevyžiadané sú považované aj reklamné materiály, vhadzované do schránky bez súhlasu majiteľa. Ak má príjemca na poštovej schránke umiestnené oznámenie, že si reklamné materiály nežiada zasielať, v zmysle zákona o reklame tak nesmie spoločnosť robiť.

Čo v prípade súhlasu so zasielaním mailov? Ako ho získať? Mnohé stránky to riešia tak, že pri registrácii si vyžadujú aj súhlas so zasielaním reklamných mailov. V registračnom formulári tento súhlas vopred označia a klient si ho pri vypĺňaní často nevšimne. Stránka tak automaticky, spolu s registráciou, získa aj súhlas na zasielanie reklamných mailov. Ďalším možným spôsobom je zaslanie emailu, v ktorom si súhlas vopred vyžiadame. Avšak mnoho príjemcov na takéto maily vôbec nereaguje. Mnohé spoločnosti zasielajú reklamné oznámenia aj bez súhlasu. Ak však narazia na príjemcu – sťažovateľa, môžu dostať mastnú pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Takéto konanie je nielenže nezákonné, ale hlavne nezmyselné. Nahnevaný a otrávený príjemca sa predsa vašim zákazníkom nikdy nestane.

Odkiaľ získať emailové adresy klientov?

Mnoho firiem funguje formou nákupu klientských databáz od tretích strán. Ak však máte mať súhlas na zasielanie reklamných správ, tým, že nakúpite emaily od tretej strany, tento súhlas nezískate. Neodporúča sa ani sťahovanie emailových adries z internetu. Na jednej strane je to bez spomínaného súhlasu príjemcov a na druhej strane oslovujete príjemcov, ktorí o vašu ponuku v podstate nemajú záujem. Zasielanie oznámení je tak neefektívne. Vždy teda získavajte databázy len z relevantných zdrojov a také, ktoré majú zmysel pre váš biznis!

Autorské právo: bloomua / 123RF Reklamní fotografie

Pridaj komentár